De Liefdevolle Rebel

Gepubliceerd op 9 februari 2024 om 06:31

Je bent er voor geboren. Het is je pad. En dat weet je, dat voel je. In al je cellen van je lijf, in alle diepere lagen van jouw bestaan. Je hart roept, en jij geeft antwoord in hartgedragen actie. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat je de stroming van het leven volgt.

Regels zijn richtlijnen voor jou. Vrijheid is niet alleen iets waar je in gelooft, het is iets wat je leeft. In harmonie met de ziel van je omgeving. En vanuit een aanpassingsvermogen dat afgestemd is op liefdevolle groei, en niet wordt gevormd door op ego gebaseerde overtuigingen van een ander.

Prachtige ziel, jij bent de liefdevolle rebel. En het is tijd om nog meer thuis te komen in jezelf.

 

 

De weerstand die je tegenkomt.

In deze tijd van intense transformatie gaat er veel veranderen. En verandering gaat gepaard met weerstand. Mensen die het oude zien als veilig, zullen de vernieuwers zien als een gevaar. En ergens hebben zij gelijk. Het is een gevaar voor hun gevoel van veiligheid.

Maar jij, als liefdevolle rebel, jij kunt je niet vormen naar de angst van een ander. Jij komt hier om te laten zien dat het veilig is om een nieuwe vrijheid te leven. Dat de blaffende honden niet bijten, omdat jij niet hapt. Je ziet ze, de blaffende honden, en je vermijdt ze niet. Maar je erkent de delen in jezelf die zij vertegenwoordigen.

Het is tijd.

Prachtige liefdevolle rebel, het is tijd om jezelf nog meer te laten zien. Het is tijd voor de vreedzame revolutie die gedragen wordt door de kinderen van de toekomst. Zij die geboren zijn uit een innerlijke weten over de Nieuwe Aarde. Zij die voelen wat de potentie van de mensheid is, en de planeet die zij bewonen.

Ga staan en ga door. Doorbreek de barricades die opgeworpen zijn door zij die lijdend verblijven in door angst gerijpte pijnen. Laat zien dat het mogelijk is om te stralen als je geloofd in het leiderschap van de wijsheid in je hart.

Begrijp dat de tegenkrachten die je ervaart, enkel en alleen een afspiegeling zijn van immense krachten die geleefd willen worden door jou.

 

 

Blijf niet hangen.

Ga naar binnen. Durf te groeien in jezelf, maar blijf niet hangen in je binnenwereld. Ga het leven, ga het doen. Ga het spel aan in de buitenwereld.

Sta op en geloof.
In jou, in de kracht van het hart.
En voel hoe je gedragen wordt.

Voel de band die wij delen. Een vaak ongeziene maar oh zo voelbare band. Een belangrijke band van broeders en zusters die al talloze keren naast elkaar probeerden om in liefde te leven in tijden dat de onderdrukking vergaande gevolgen had voor velen van ons.

 

Maar het is veilig nu.

De sterren laten zien dat de sterren mogen stralen.

Voel maar hoe klaar je bent om het nieuwe te omarmen.
Voel maar hoe jouw voorbereiding samenkomt in de perfectie van het Nu.

Sta op en geloof.
In jou, in de kracht van het hart.

En voel hoe je gedragen wordt.

Heb een magisch Nu,
Lamané, Donna en Pim Smit

 

 

Voor updates over Blogs, Channelings, Video's, Workshops, Retreats en Energy Updates, schrijf je in voor onze Nieuwsbrief.

 

De fijnste blogs van onze oude website zullen we af en toe hier op onze nieuwe website plaatsen. Dit is daar één van.